WORKERS’ ACTION CENTRE: FEAST FOR FAIRNESS – OCT. 12th

Join us at a Feast for Fairness

Action Alert: Workers' Action Centre

Feast for Fairness

Join us at a Feast for Fairness at Toronto’s St. Lawrence Market!  Help us win a minimum wage increase for all workers!

Saturday October 12, 10:30am to 12pm
St. Lawrence Market
Meet at the corner of Front St. E and Jarvis.
(1 block south of King St. E) Toronto

Look who’s putting food on our table
This Thanksgiving weekend, many low-wage workers are resorting to food banks in order to get by and restaurant workers continue to see their wages stagnate. Many migrant workers are excluded from minimum wage laws altogether.

Join the Campaign to Raise the Minimum Wage  and Migrant Workers Alliance for Change as we demand an immediate increase to the minimum wage to $14 and ending minimum wage exemptions for all workers!

Under the banner of “Poverty Wages? NO THANKS!” this event will be just one of many province-wide actions taking place around the Thanksgiving weekend calling for a $14 minimum wage, and in alliance with the Raise the Rates Week of Action from Oct. 14-20.

Find out more here

Make it Right Campaign

The Migrant Workers Alliance for Change is launching a new provincial campaign to ensure migrant workers have the same rights and benefits as all Ontarians. For too long Ontario’s laws have excluded migrant workers.  This affects us all.  It’s time to Make It Right!

WAC is a member of the Migrant Workers Alliance for Change.  Read more and take action below:

We are launching a new provincial campaign to ensure migrant workers have the same rights and benefits as all Ontarians. For too long Ontario’s laws have excluded migrant workers. This affects us all. It’s time to #MakeItRight. We are #InItTogether.

Our first action is a Feast for Fairness on Saturday, October 12, at 10:30am at St. Lawrence Market in Toronto.  More details..

All workers, including agriculture workers, should be protected equally under Ontario’s labour laws. All workers should be entitled to minimum wage and overtime. They should be able to enforce these rights without worrying about being too late or having to under-claim how much they are actually owed by employers. Learn more…

All workers should be protected from being charged illegal and exorbitant fees by recruiters and agencies. Recruiters and employers should be registered, and the provinces and feds should work together with workers’ home governments to make sure that protection is effective across all borders. Learn more…

Going home after work should be a relief but many migrant workers have no relief from the stress of work since they live at or near their workplace.  They deserve decent housing and this requires inspection, enforcement, regulation, and viable alternatives. Learn more…

Farm workers need strong health and safety protections at work; domestic workers should be included in occupational health and safety laws; and all migrants should have immediate access to health services and other benefits that all Ontarians get. Learn more…

Migrant workers need stronger protections to make workers rights complaints and proactive enforcement of their rights. Migrant workers should have the right to change employers and stay in the country for settlement or employment standards purposes. Learn more…

Tell the Leaders of Ontario’s Provincial Parties that they must work together to ensure migrant workers have the same rights and protections as all other Ontarians. Take action now!

Copyright © 2013 Workers’ Action Centre, All rights reserved.
Email Marketing Powered by MailChimp

Campaign to Raise the Minimum Wage

action-alert

Get ready for September 14th!

September 14th is coming soon — the Campaign to Raise the Minimum Wage’s second province-wide day of action for a $14 minimum wage!  This month we’ll be carrying out creative actions outside corporate targets who are board members of powerful lobby groups fighting to keep wages low.  You may be surprised to hear who’s on the list!  Stay tuned as we announce the full list next week!

Actions are being organized in Halton, Hamilton, Kitchener-Waterloo, Peterborough, Sudbury, York Region, Cornwall, London, Toronto and more!   Check out 2 actions happening below.

$14 Minimum Wage Carnival

$14 Minimum Wage Carnival outside Toys “R” Us
Games, marching band and community outreach blitz!

Saturday Sept. 14, 1:00 pm

900 Dufferin Street, Dufferin Mall, Toronto
Meet at the north end of the mall on Dufferin Street.  You won’t be able to miss our banners!

Toys “R” Us made $13.5 billion in sales last year selling toys to kids and their families.

Toys “R” Us says they care about the community they serve. But Toys “R” Us chairs the board of directors of the Retail Council of Canada – an influential lobby group that is wanting to keep wages LOW for Ontario workers.  Help us tell Toys “R” Us that 1 in 7 kids in Ontario live in poverty. If they care about our communities they will support a minimum wage that brings families out of poverty!

More info here

Jane and Finch STREET PARTY for a $14 minimum wage!

Join Jane Finch Action Against Poverty (JFAAP) and allies
Saturday September 14, 2013, 12 to 4 pm

Southeast corner of Jane-Finch intersection,
Support the campaign to raise the minimum wage.
• Food
• Entertainment
• Free t-shirts*, buttons, and prizes (* While supplies last)

More info here:

Tell us what you are organizing on September 14th!  We’ll share the full list of actions next week!

Take Action!

Can you organize an action in your community on September 14th?

You don’t need a lot of people to make a big impact. Get in touch with the campaign for support with materials and action ideas at raisetheminimumwage@gmail.ca or (416) 531-0778, ext. 221

Help send Kathleen Wynne a message

Can’t join an action?  You can still help send a strong message to Premier Kathleen Wynne on September 14th.  Stay tuned for details of an online action on September 14th at www.raisetheminimumwage.ca. Help us spread the word and get 10 of your friends to send a message on September 14th too!

The Campaign to Raise the Minimum Wage is coordinated by ACORN, Freedom 90, Mennonite New Life Centre, OCAP, Ontario Campaign 2000, Parkdale Community Legal Services, Put Food in the Budget, Social Planning Toronto, Toronto and York Region Labour Council and the Workers’ Action Centre.

Q&A: RAISING THE MINUMUM WAGE

raiseTHEwagehttp://raisetheminimumwage.ca/

CLEO: YOUR LEGAL RIGHTS AS A WORKER – SOMALI

Xaquuqda shaqaaluhu leeyihiin

Shaqaale ahaan xaquuq baad leedahay xattaa haddii:

 • aadan ahayn muwaadan Canadian ah, qof

haaysta ruqsadda degenaanshaha joogtada ah,

ama leh ruqsadda shaqada,

 • aad hadda shaqada biloowday,
 • aad gurigaaga ama qof kale gurigiisa ka shaqeysid,
 • aad degan tahay qof kale gurigiisa aadna iyaga u shaqeysid,
 • ay tahay in aad ka sheqeysid goobo kale duwan wakhtiyo kale duwan si aad howsha u fuliso,
 • shaqada ku qabatid wakhti dhan (full-time), wakhti dhimman (part-time), ama ku-meelgaar ahaan (temporary).

Xattaa haddii aad saxiixday heshiis kontraat ah “shaqsi si madax banaan heshiis loola galay” (independent contractor) weli xaquuq baad shaqaale ahaan u leedahay.

1032939_95257933

 Maxey shaqaaluhu xaquuq u leeyihiin?

Waxaa jira sharciyo ku saabsan:

 • noocyada su’aalaha uu loo-shaqeeyuhu ku weeydin karo intuusan shaqada kuu qorin,
 • saacadaha shaqada,
 • lacagta ugu yar oo lagu shaqeyn karo (minimum wage),
 • mushaarka xilliga fasaxa la qaato, mushaarka maalmaha ciida la qaato, iyo wakhtiga shaqada laga maqan yahay,
 • caafimaadka iyo badbaadada goobta shaqada, iyo
 • waxa aad sameyn kartid haddii shaqada lagaa saaro ama si xun oo laguula dhaqmay daraadeed ay khasab kugu noqotay in aad shaqada isaga tagtid.

Waxaa jira sharciyo kala duwan oo khuseeya noocyada kala duwan ee shaqada. Waxaad u baahan tahay in aad ogaatid waxa ay sharciyadaani ka sheegayaan nooca shaqada aad qabatid. Waxaa suurtoowda in ay arrintaan ka caawiyaan ururada shaqaalaha, hey’adaha beesha qaarkood, iyo kilinikayaasha sharciga (legal clinics).

 Maxaan sameeyaa shaqaale ahaan haddii qof uu si lid igu ah ii takooro?

Sharciyada xaquuqda aadamigu waxey leeyihiin loo-shaqeeyeyaashu waa in ayan si adiga lid kugu ah ku takoorin. Haddiise shaqaalaha kale si adiga lid kugu ah kuu takooran, waa in loo-shaqeeyahaagu qaadaa tilaabooyin arrintaan lagu joojinaayo. Takooriddu waxey dhacda markii qof kaa hor istaago shaqo qorid, kuula dhaqmo si aan xaq ahayn, ama shaqada kaa eryo sabab la xiriirta:

 • jinsigaaga ama qoloda aad asal ahaan ka timid,
 • diintaada,
 • da’daada,
 • itaal-la’aantaada,
 • dheddig/lab ahaantaada,
 • qaabka aad u galmootid,
 • xammilanimodaada ama caruur aad leedahay sababteed.

Liiskan waxaa ka muuqda tokoorid badan hase yeeshe noocyadeedo idili kuma ay dhamma.

549243_91098719

 Maxaan sameeyaa haddii xaqdarooyin kale aan shaqada dhexdeeda kala kulmo?

Loo-shaqeeyayaashu waa in ay meesha ka saran wixii carqalad ah oo adiga si lid kugu ah kuu takooraya, haddii aysan caddeyn karin in wax ka qabashada arrintaani ay iyaga aad ugu adag tahay. Waxaa arrintaan la yiraahda “maslaxeyn” (accommodation).

Sidaas awgeed, tusaale ahaan, loo-shaqeeyahaagu wa inuu raadiyaa sidii u wax uga qaban lahaa bahidaada dineed. Waxaad u baahan kartaa inaad si goni ah u labisatid, in aad heshid fasax yar oo aad ku tukatid, ama aad ciidaha diiniga ah shaqada ka maqnaatid.

Xaaladaada caafimaad awgeed, waxaad u baahan kartaa in aad ku shaqeysid meelo dadan, ama fadhi, istaag, ama aad soc-socotid.

Marka fasaxa uurku kuu  dhammaado, waxaad xaq u leedahay in aad dib ugu soo noqotid shaqadaadii ama mid u dhiganta.

Kuwaani waa tusaaleeyn guud oo keliya ah. Waa in aad heshaa la-talin sharciyeed oo xaaladaada ku saabsan.

550813_82376093

Maxaan kale oo aan sameyn kara?

Waxaad u baahan kartaa in aad dacwootid haddii loo shaqeeyahaagu ama qof kale oo goobta shaqada u si xaqdaro ah kula dhaqmo ama uusan tixgalin xuquuqahaaga.

Dacwada wakhtigeedu waa xaddidan yahay, sidaas darteed waa inaad isla markaas raadsataa la-talin sharciyeed.

Qoro sidii wax u dhaceen, goormaa, iyo xagee, iyo magacyada qof kasta oo arkay ama maqlay dhacdada.

Waa fikrad fiican in aad had iyo jeer qoratid taariiqaha iyo saacadaha aad shaqeeysay. Waxaad kale nuqul ka reebata dokumeentooyinka kale oo shaqadaada ku lug leh.

Boggaan waxaan kuugu sheegeynaa warar guud oo keliya. Waa in aad heshaa la-talin sharciyeed oo xaaladaada ku saabsan.

workers

 Sida kaalmo loo helo

 Haddii aad ka tirsan tahay urur shaqaale

Ururka Shaqadiisu waa daafacidda xuquuqda shaqaalaha. Ka codso in ay ku caawiyaan. Sida caadiga ah, haddii aad ka tirsan tahay urur kuu dooda, lacagta urur ka mid noqoshada waxaa laga jara jeega mushaarkaaga.

 Haddii aadan ka tirsaneyn urur shaqaale Findhelp

waa hey’ad beeleed oo dadka ku caawisa luqado badan. Waxey teleefoonka ka jawaabaan afar iyo labaatanka saac (24-ka saac), toddobada beri ee asbuuc walba.

Waxey kuu sheegi karaan:

 • meesha aad cawinaad sharci ka heli kartid, iyo
 • sida aad ula xiriiri kartid hey’ad dejineed ama hey’ad beeleed oo aad ka heli kartid caawinaad noocyo kale ah.

Findhelp kala xiriir:

Lacag la’aan ah

☎ (Toll-free) ………………….. 1-866-667-5366

Lacag la’aan ah ee dadka maqalka ka dhibaateeysan

☎ (Toll-free TTY) …………….. 1-888-340-1001

 

www.211ontario.ca

 

Waxaa soo diyaariyey CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario) iyagoo ay kala shaqeyeen CLEO Six Languages Advisory Group, oo ka kooban 10 hey’adood oo xubin ka ah.

Mashruucaan waxaa maalgaliyey Ontario Trillium Foundation iyo Legal Aid Ontario.

CLEO waxey Findhelp uga mahad celinaaysa caawinaada teleefoonka oo ay mushruucaan ka geeysteen.

Booqo www.cleo.on.ca si aad bogogaan iyo warar kale ugula soo baxdid.

ENGLISH  FRENCH

VIEW ALL TOPICS AVAILABLE IN SOMALI