Partners for Access and Identification (PAID) Project

Partners for Access and Identification (PAID)

This city-wide program helps vulnerable people get the identification they need to access health care, sources of income such as pensions, and other services. Because of the nature of street life, ID is often lost or stolen, and without basic ID—such as a birth certificate, health card or social insurance number—it is impossible to access basic services or find employment. We have over 40 PAID clinic sites in the GTA, and we serve approximately 8,000 homeless people annually.

Through regularly scheduled clinics throughout the city, PAID program works to help individuals who do not have a permanent address.

ID Workers can only assist clients with the following documents:

 • Birth Registration
 • Canadian Birth Certificate – wallet size
 • Record of Landing – replacements
 • Social Insurance Number (SIN) Card – replacement
 • Ontario Health Card, if person does not have an address and ID

Unfortunately, ID Workers cannot assist clients who only have the following documents:

 • Permanent Resident (PR) Card
 • Canadian Citizenship Card
 • Foreign Birth certificates
 • Canadian or Foreign Passport
 • Ontario Driver Licence
 • Ontario Photo ID Card

The PAID clinic is at Rexdale Community Legal Clinic every Thursday afternoon from 1:00 – 2:00 PM. We are located at 21 Panorama Court , Suite 2400, in the Rexdale Community Hub.

The PAID clinic is also at Albion Neighbourhood Services’ Albion Mall Location every Thursday morning from 10:00 AM – 12:00 PM.

For more information and a list of other clinic locations and schedules click HERE.

INFORMATION SESSION: YOUTH CRINIMAL JUSTICE

Youth Justice July 2013

PAKISTAN: Military action against Islamists may be inevitable

Stock Photo: Busy Pakistani Market

Stock Photo: thearg/john jackson

Pakistani state TV has reported a series of bomb blasts near the offices of government security agencies in the town of Sukkur have killed four people and wounded thirty others. Interior Ministry spokesman Omar Hamid Khan said the Inter-Services Itelligence agency’s regional offices were the primarly target. With the impending withdrawl of NATO/ISAF forces from Afghanistan, the United States is calling on Pakistan to clamp down on Islamic militants as unmanned drone strikes continue and the last NATO oil convoys make their  way from Pakistan to Afghanistan. Pakistani militants have a long history of targeting NATO oil tankers bound for Afganistan, with another two fuel tankers being destroyed by Islamist gunmen in late June.

According to analysts and government insiders, Pakistan’s newly elected Prime Minister Nawaz Sharif, after promising to engage Islamists in productive dialogue during his camplaign, may now be forced to bend to the will of Pakistan’s powerful military, and US foreign policy interests. Pakistan’s military views the Pakistani Taliban as an insurgent force, and while it may sympathize with the Afghan Taliban of whom many in the military view as freedom fighters, they are under intense pressure from the US to stop attacks originating and supported from Pakistan’s side of the border. Sharif, who was prime minister twice previously, was ousted in 1999 by a military lead coup.

Recent bombings in Lahore and Karachi have rocked the newly minted administration, killing President Asif Ali Zardari’s security chief, among others.

A report leaked to al-Jazeera earlier this month as part of a commission investigating the US special forces mission into Pakistan which killed Osama bin Laden has also proved a major embarrassment to both Pakistan’s military and government. While on one hand it accused the US of committing a ‘criminal act of murder’, the 336-page document also contained statements from many in the military who consider the elected government completely inept in dealing with security threats, and described an ‘understanding’ the military had concerning the use of American drone aircraft to attack Pakistani based Islamist militants.

External links: http://in.reuters.com/article/2013/07/23/pakistan-security-sharif-idINDEE96M0G220130723

CLEO: YOUR LEGAL RIGHTS AS A WORKER – SOMALI

Xaquuqda shaqaaluhu leeyihiin

Shaqaale ahaan xaquuq baad leedahay xattaa haddii:

 • aadan ahayn muwaadan Canadian ah, qof

haaysta ruqsadda degenaanshaha joogtada ah,

ama leh ruqsadda shaqada,

 • aad hadda shaqada biloowday,
 • aad gurigaaga ama qof kale gurigiisa ka shaqeysid,
 • aad degan tahay qof kale gurigiisa aadna iyaga u shaqeysid,
 • ay tahay in aad ka sheqeysid goobo kale duwan wakhtiyo kale duwan si aad howsha u fuliso,
 • shaqada ku qabatid wakhti dhan (full-time), wakhti dhimman (part-time), ama ku-meelgaar ahaan (temporary).

Xattaa haddii aad saxiixday heshiis kontraat ah “shaqsi si madax banaan heshiis loola galay” (independent contractor) weli xaquuq baad shaqaale ahaan u leedahay.

1032939_95257933

 Maxey shaqaaluhu xaquuq u leeyihiin?

Waxaa jira sharciyo ku saabsan:

 • noocyada su’aalaha uu loo-shaqeeyuhu ku weeydin karo intuusan shaqada kuu qorin,
 • saacadaha shaqada,
 • lacagta ugu yar oo lagu shaqeyn karo (minimum wage),
 • mushaarka xilliga fasaxa la qaato, mushaarka maalmaha ciida la qaato, iyo wakhtiga shaqada laga maqan yahay,
 • caafimaadka iyo badbaadada goobta shaqada, iyo
 • waxa aad sameyn kartid haddii shaqada lagaa saaro ama si xun oo laguula dhaqmay daraadeed ay khasab kugu noqotay in aad shaqada isaga tagtid.

Waxaa jira sharciyo kala duwan oo khuseeya noocyada kala duwan ee shaqada. Waxaad u baahan tahay in aad ogaatid waxa ay sharciyadaani ka sheegayaan nooca shaqada aad qabatid. Waxaa suurtoowda in ay arrintaan ka caawiyaan ururada shaqaalaha, hey’adaha beesha qaarkood, iyo kilinikayaasha sharciga (legal clinics).

 Maxaan sameeyaa shaqaale ahaan haddii qof uu si lid igu ah ii takooro?

Sharciyada xaquuqda aadamigu waxey leeyihiin loo-shaqeeyeyaashu waa in ayan si adiga lid kugu ah ku takoorin. Haddiise shaqaalaha kale si adiga lid kugu ah kuu takooran, waa in loo-shaqeeyahaagu qaadaa tilaabooyin arrintaan lagu joojinaayo. Takooriddu waxey dhacda markii qof kaa hor istaago shaqo qorid, kuula dhaqmo si aan xaq ahayn, ama shaqada kaa eryo sabab la xiriirta:

 • jinsigaaga ama qoloda aad asal ahaan ka timid,
 • diintaada,
 • da’daada,
 • itaal-la’aantaada,
 • dheddig/lab ahaantaada,
 • qaabka aad u galmootid,
 • xammilanimodaada ama caruur aad leedahay sababteed.

Liiskan waxaa ka muuqda tokoorid badan hase yeeshe noocyadeedo idili kuma ay dhamma.

549243_91098719

 Maxaan sameeyaa haddii xaqdarooyin kale aan shaqada dhexdeeda kala kulmo?

Loo-shaqeeyayaashu waa in ay meesha ka saran wixii carqalad ah oo adiga si lid kugu ah kuu takooraya, haddii aysan caddeyn karin in wax ka qabashada arrintaani ay iyaga aad ugu adag tahay. Waxaa arrintaan la yiraahda “maslaxeyn” (accommodation).

Sidaas awgeed, tusaale ahaan, loo-shaqeeyahaagu wa inuu raadiyaa sidii u wax uga qaban lahaa bahidaada dineed. Waxaad u baahan kartaa inaad si goni ah u labisatid, in aad heshid fasax yar oo aad ku tukatid, ama aad ciidaha diiniga ah shaqada ka maqnaatid.

Xaaladaada caafimaad awgeed, waxaad u baahan kartaa in aad ku shaqeysid meelo dadan, ama fadhi, istaag, ama aad soc-socotid.

Marka fasaxa uurku kuu  dhammaado, waxaad xaq u leedahay in aad dib ugu soo noqotid shaqadaadii ama mid u dhiganta.

Kuwaani waa tusaaleeyn guud oo keliya ah. Waa in aad heshaa la-talin sharciyeed oo xaaladaada ku saabsan.

550813_82376093

Maxaan kale oo aan sameyn kara?

Waxaad u baahan kartaa in aad dacwootid haddii loo shaqeeyahaagu ama qof kale oo goobta shaqada u si xaqdaro ah kula dhaqmo ama uusan tixgalin xuquuqahaaga.

Dacwada wakhtigeedu waa xaddidan yahay, sidaas darteed waa inaad isla markaas raadsataa la-talin sharciyeed.

Qoro sidii wax u dhaceen, goormaa, iyo xagee, iyo magacyada qof kasta oo arkay ama maqlay dhacdada.

Waa fikrad fiican in aad had iyo jeer qoratid taariiqaha iyo saacadaha aad shaqeeysay. Waxaad kale nuqul ka reebata dokumeentooyinka kale oo shaqadaada ku lug leh.

Boggaan waxaan kuugu sheegeynaa warar guud oo keliya. Waa in aad heshaa la-talin sharciyeed oo xaaladaada ku saabsan.

workers

 Sida kaalmo loo helo

 Haddii aad ka tirsan tahay urur shaqaale

Ururka Shaqadiisu waa daafacidda xuquuqda shaqaalaha. Ka codso in ay ku caawiyaan. Sida caadiga ah, haddii aad ka tirsan tahay urur kuu dooda, lacagta urur ka mid noqoshada waxaa laga jara jeega mushaarkaaga.

 Haddii aadan ka tirsaneyn urur shaqaale Findhelp

waa hey’ad beeleed oo dadka ku caawisa luqado badan. Waxey teleefoonka ka jawaabaan afar iyo labaatanka saac (24-ka saac), toddobada beri ee asbuuc walba.

Waxey kuu sheegi karaan:

 • meesha aad cawinaad sharci ka heli kartid, iyo
 • sida aad ula xiriiri kartid hey’ad dejineed ama hey’ad beeleed oo aad ka heli kartid caawinaad noocyo kale ah.

Findhelp kala xiriir:

Lacag la’aan ah

☎ (Toll-free) ………………….. 1-866-667-5366

Lacag la’aan ah ee dadka maqalka ka dhibaateeysan

☎ (Toll-free TTY) …………….. 1-888-340-1001

 

www.211ontario.ca

 

Waxaa soo diyaariyey CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario) iyagoo ay kala shaqeyeen CLEO Six Languages Advisory Group, oo ka kooban 10 hey’adood oo xubin ka ah.

Mashruucaan waxaa maalgaliyey Ontario Trillium Foundation iyo Legal Aid Ontario.

CLEO waxey Findhelp uga mahad celinaaysa caawinaada teleefoonka oo ay mushruucaan ka geeysteen.

Booqo www.cleo.on.ca si aad bogogaan iyo warar kale ugula soo baxdid.

ENGLISH  FRENCH

VIEW ALL TOPICS AVAILABLE IN SOMALI

Family Law Series now available in Chinese

chinese

CLEO – Community Legal Education Ontario/Éducation juridique communautaire Ontario  is pleased to announce the Family Law Series of publications is available in Chinese.

The document includes an Introduction to Family Law in Ontario, Separation and Divorce or Death of a Spouse: Property Division, Separation and Divorce: Child Custody, Access, and Parenting Plans, Separation and Divorce: Child Support, Separation and Divorce: Spousal Support. These titles are also available in English and French.

包括:在安大略省家庭法简介,分居和离婚或配偶死亡:物业部,分离和离婚:子女监护权,访问,和养育计划,分离和离婚子女抚养费,分居和离婚配偶赡养费。

Bāokuò: Zài āndàlüè shěng jiātíng fǎ jiǎnjiè, fēnjū hé líhūn huò pèi’ǒu sǐwáng: Wùyè bù, fēnlí hé líhūn: Zǐnǚ jiānhù quán, fǎngwèn, hé yǎngyù jìhuà, fēnlí hé líhūn zǐnǚ fǔyǎng fèi, fēnjū hé líhūn pèi’ǒu shànyǎng fèi.

http://www.cleo.on.ca/sites/default/files/book_pdfs/introfamch.pdf

For more Resources and Publications [資源和出版物] in Chinese visit:

http://www.cleo.on.ca/en/resources-and-publications/pubs?language=zh-hans

CANADIAN RED CROSS – WEEK OF YOUTH

Red Cross Week of YouthRed Cross Week of YouthRed Cross Week of Youth

DOWNLOAD REGISTRATION FORM

SOMALIA – Al Shabaab coup d’etat: senior leaders killed, fled, and in custody

Sheikh Hassan Dahir Aweys

Government soldiers in Adado lead Sheikh Hassan Dahir Aweys onto a plane bound for Mogadishu. REUTERS

A man once considered a spiritual leader for Somali Islamist group Al Shabaab, and considered by the US to be one of the most dangerous terrorists alive, is now in the custody of the newly constituted Somali central government.

“Sheikh Hassan Dahir Aweys is in good health and is currently in the custody of the Somali Federal Government,” Interior and National Security Minister Abdikarim Hussein Guled announced on July 3rd. After protests in the capital city over fears he might be extradited to the US, Gulded assured the public, “Sheikh Aweys will not be transferred over to any foreign government and we call upon the Mogadishu public to calm down”.

The Minister also apologized for the circumstances in which Aweys was taken into custody on June 29th. The Sheikh had flown into Mogadishu from Adado with a group of parliamentarians, elders, and warlords. Upon his arrival, Aweys and his entourage were allegedly ‘beaten up and arrested’. All but Aweys were later released. Aweys had originally traveled to Mogadishu on a promise of amnesty from the government.

Aweys’ capture comes after the violent purging of senior Al Shabaab leadership by the Islamists’ emir, Ahmed Abdi Godane, aka Abu Zubeir. In the past few weeks Godane has stepped up attacks against his rivals within Al Shabaab as well as government forces in the capital, Mogadishu.

Many among the Islamists’ upper echelon have been critical of Godane’s command, particularly with regard to his distrust of foreign Jihandists. In May, foreign Jihadist Ibrahim Al-Afghani wrote an open letter to Al-Quaeda leader Ayman Al-Zawahiri accussing Godane of imprisoning and murdering foreign fighters who’s views were not aligned with his own. In the weeks following that letter many Al-Qaeda linked websites have been critical of the state of Jihad in Somali.  Godane’s loyalists replied via Twitter, calling those disloyal and critical of his leadership to be ‘cowards’.

Around June 19th forces loyal to Godane retaliated on dis-affectionate Al Shabaab forces in Barawe, a costal town in southern Somalia controlled by the Islamists. Civilians continue to report heavy fighting in that area. Godane’s forces also reportedly assassinated senior Al Shabaab members including Ibrahim Afghani, co-founder of Al Shabaab, and Moallim Burhan. Perhaps the most outspoken opponent of Godane, American-born Jihadist Omar Hammami (now known as Abu Mansour al-Amriki) is rumored to have been killed after a previous attempt to assassinate him in April failed. Mukhtar Robow, the Islamists’ former spokesman, is believed to have fled to his the Rahanweyn clan homeland in the Bay and Bakol region. Analysts say Robow’s withdraw poses serious implications as the majority of Al Shabaab’s regular forces are members of the Rahanweyn clan, and harbor loyalties to Robow.

Aweys and his faction joined Al Shabaab in 2009, and although he has been considered a terrorist by the United States since shortly after the September 11th attacks in New York and Washigton DC, he is considered to be much lower on the Al Shabaab totem pole than such figures as Mukhtar Robow, and the late Ibrahim Afghani.

With reporting from Hassan M. Abukar of the SomaliLand Sun, BBC, AllAfrica, and Doctor Mohammed Gilao of Dejinta Beesha.

External Links:
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23120468
http://allafrica.com/stories/201306260104.html
http://allafrica.com/stories/201307030075.html
http://somalilandsun.com/index.php/in-depth/3248-somalia-the-godane-coup-and-the-unravelling-of-al-shabaab-analysis